Bestel uw gratis testset vandaag
Gewoon aan de praktijk geleverd
Rapporten die iedereen begrijpt
Paropathogenen, cariës risico, candida, implantitis en meer

Student Tandheelkunde doet onderzoek voor Masterscriptie

Lees over mijn ervaringen tijdens mijn masterscriptie bij ADD

Mijn naam is Rowan Thuss. Voor een periode van 3 maanden heb ik mijn masterscriptie mogen uitvoeren bij het microbiologisch lab van Advanced Dental Diagnostics (ADD) onder supervisie van Dr. Hanneke de Valk. Vanuit het gekozen profiel Parodontologie in mijn studie Tandheelkunde kwam ik meer in aanraking met de microbiologie rondom Parodontitis. Mijn onderzoeksbegeleider Dr. M.M.F. Timmerman kwam met het voorstel om in samenwerking met het Radboud umc en ADD een onderzoek te doen. Voor dit onderzoek kwam er bij microbiologie niet zoveel in me op. Microbiologie krijgt in de studie Tandheelkunde niet zoveel nadruk. Aggregatibacter actinomycetemcomitans was vrijwel de enige term die was blijven hangen, maar alleen omdat het een prachtig scrabble woord is. Inmiddels heb ik mijn masterscriptie afgerond en voel ik me een stuk meer thuis in de microbiologie. Voor mijn masterscriptie heb ik onderzoek gedaan naar een microbiologische test om de flora in pockets bij parodontitis patiënten te onderzoeken. Deze microbiologische test werd uitgevoerd op basis van kweken waardoor er buiten de bekende paropathogenen aandacht was voor de overige flora.

Micro-organismen en tandheelkunde hebben alles met elkaar te maken, echter had ik weinig beeld bij. Met de expertise en kennis van ADD kwam daar snel verandering in. De witte stippen op voedingsbodems kregen namen en de geur van Candida albicans leverde enthousiasme op. De eigenschappen van bacteriën en gisten uit de testen in combinatie met de ziekte parodontitis zorgde voor meer begrip en kennis van deze ziekte. Microbiologie veranderde van een stukje theorie in levendige voedingsbodems vol met bacteriën en gisten. Dit onderzoek heeft me meer verdieping en duidelijkheid gegeven over parodontitis en heeft mijn kijk op de microbiologie veranderd. Ik bekijk de tandheelkunde nu meer vanuit microbiologisch oogpunt. Een voorbeeld daarvan is een patiënt met klachten op het gehemelte onder de prothese. De gingiva toonde geen afwijkingen, maar mevrouw vertelde dat ze vier antibiotica kuren voor blaasontsteking had gekregen. Een kweek wees Candida albicans uit waarna mevrouw gericht behandeld kon worden. Met veel plezier heb ik dit onderzoek uitgevoerd. Ik vind het leuk de tandheelkunde meer vanuit de microbiologie te bekijken omdat alles in de tandheelkunde daarmee samenhangt. Voor het uitvoeren van het onderzoek gaat alle dank uit naar ADD. Hun jarenlange kennis over microbiologie en microbiologische testen was onmisbaar.

No items found.
No items found.

Gerelateerde artikelen