Bestel uw gratis testset vandaag
Gewoon aan de praktijk geleverd
Rapporten die iedereen begrijpt
Paropathogenen, cariës risico, candida, implantitis en meer

De Aggregatibacter actinomycetemcomitans bacterie

Kom in dit artikel meer te weten over de Aggregatibacter actinomycetemcomitans bacterie.

bron foto: https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/210840.php

De Aggregatibacter actinomycetemcomitans

Achtergrond

Er is een sterke relatie tussen de aanwezigheid van A.a. en het vóórkomen van juveniele en refractaire parodontitis. In deze situatie is de bacterie vaak alléén aanwezig in zeer hoge aantallen, zonder dat de overige paropathogenen aangetoond kunnen worden. A.a. is niet mechanisch (scaling en root planing) te verwijderen omdat hij overal in de mond voorkomt, dus niet alleen in de parodontale pocket. Van A.a. is aangetoond dat deze overdraagbaar is, met name verticaal van ouder naar kind.

Risico

Voornamelijk door de vele enzymen die deze bacterie kan maken is deze bacterie in staat vele stoffen als voedselbron te gebruiken. Hierdoor kan hij veel weefselschade aanrichten. Hij wekt daarnaast zeer sterke afweerreacties op. De A.a. bacterie maakt stoffen aan (leukotoxines) die toxisch zijn voor leukocyten en monocyten. Andere virulentie factoren zijn de productie van toxines die het controlesysteem van eukariotische cellen overnemen (cytolethal distending toxines) en immunosuppressie factoren die de blastogenese en antilichaam productie remmen en de T-supressor cellen activeren. Uit publicaties blijkt dat de A.a. bacterie waarschijnlijk betrokken is bij endocarditis en pneumonie.

Kolonie karakteristieken

Op een speciale agarplaat zie je kolonies met een stervormig patroon. Hierdoor is de A.a. goed herkenbaar bij de kweek. Het is een facultatief anaerobe bacterie, hij groeit dus zowel in zuurstofrijke als in zuurstofarme omgeving bij een verhoogde concentratie CO2. De bacterie is als Gramnegatieve staaf onder de microscoop zichtbaar.

Antibiotica gevoeligheid

A.a. is gevoelig voor amoxicilline, claritromycine en doxycycline, maar nagenoeg ongevoelig voor metronidazol.

No items found.
No items found.

Gerelateerde artikelen