Peri-implantitis-TEST

De meest uitgebreide DNS test voor de detectie van paro-bacteriën

Het plaatsen van implantaten wordt steeds vaker toegepast in tandartspraktijken. Wanneer elementen verloren zijn gegaan door parodontale aandoeningen, dient het parodontium eerst gezond te zijn, voordat kan worden begonnen met het plaatsen van implantaten. De microflora rondom een implantaat wijkt niet af van de microflora van een natuurlijk element. Peri-implantitis kan optreden, doordat het microbiële evenwicht verschuift naar de negatieve kant. Zoals bij parodontitis spelen ook hierbij de paro-bacteriën een belangrijke rol. Peri-implantitis lijkt veel op parodontitis, maar waar parodontitis meestal een geleidelijk verloop heeft, is peri-implantitis acuut en vindt er meer botafbraak plaats.

Zonder adequate behandeling zal peri-implantitis uiteindelijk tot verlies van het implantaat leiden.

Wanneer testen

Als antibiotica gericht en verantwoord in te zetten tegen paro-bacteriën.

Doelstellingen

Inschatting van het succes van implantologie