Parodontitis-risico-TEST

De aanwezigheid van een specifiek interleukine-1 gencluster is een indicatie voor een verhoogd parodontaal risico

Wetenschappelijk onderzoek heeft al enige tijd geleden de nauwe samenhang aangetoond tussen de mate van parodontitis en het interleukine gencluster op het humane genoom. De Parodontitis risico test toont eenvoudig aan hoe groot het risico van de patiënt voor parodontale aandoeningen is.

Wanneer testen

  • Therapieresistente, refractaire parodontitis
  • Acute, snel verlopende parodontitis (EOP, LJP, RPP, ANUG)
  • Nieuwe patiënten
  • Risico inschatting bij uitgebreide saneringen

Doelstellingen

  • Identificering van risicopatiënten
  • Documentatie van het ziekteproces
  • Inschatting van het succes van implantologie
  • Motivatie van de patiënt voor een verbeterde mondhygiëne en eventueel stoppen met roken
  • Optimalisatie van de recall periode