Veiligheid en gegevensveiligheid verklaring

Advanced Dental Diagnostics B.V. verheugt zich op uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in onze onderneming. Wij waarderen uw vertrouwen in onze onderneming en zullen uiterste zorg betrachten op het hoogste veiligheidsniveau om uw persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang te beschermen.

Wij willen dat u weet wanneer en waar wij data opslaan en hoe wij met deze data omgaan. Als privaatrechtelijke onderneming onderkennen wij de Wet voor de Bescherming van Persoonsgegevens (WBP). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen die waarborgen dat de voorschriften over de gegevensveiligheid zowel door ons als ook door externe diensten worden bewaakt.

Alle in dit kader vallende persoonsgebonden data wordt overeenkomstig de geldende regels tot bescherming van persoonsgegevens gebruikt en het gebruik wordt gelimiteerd tot de noodzakelijke werkzaamheden waarbij de gegevens gebruikt moeten worden.

Overdracht van uw persoonsgegevens aan onbevoegde derden van buiten de onderneming is in principe uitgesloten. Slechts als wij juridisch of door een uitspraak van de rechter verplicht zijn om deze gegevens af te staan, zullen wij uw gegevens naar informatie-gerechtigde plaatsen vervoeren. Wij gebruiken uw gegevens voor geen enkel doel, waar u niet uw uitdrukkelijk toestemming aan verleend heeft. Wanneer u uit ons bestand verwijderd wilt worden, zullen wij uw gegevens ogenblikkelijk vernietigen. Gegevens met betrekking tot rekeningen, juridische aspecten en boekhoudkundige zaken kunnen niet vernietigd worden.

Op uw verzoek delen wij u uw rechten en plichten schriftelijk mee. Ook kunnen wij u laten weten welke gegevens wij van u in ons systeem hebben opgeslagen. In onze openbare procedurelijst vatten wij de gegevens van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP, zie http://www.mijnprivacy.nl/Publicaties/ Documents/bro_WBP.pdf) samen. De razendsnelle ontwikkelingen op het internet maken geregelde aanpassen van onze veiligheids- en datastructuur toepassingen noodzakelijk.

Op deze site wordt u van deze aanpassingen op de hoogte gesteld.

Openbare procedurelijst van Advanced Dental Diagnostics B.V.

De Wet ter Bescherming van Persoonsgegevens (WBP) schrijft voor dat degene die zorg draagt voor de veiligheid van de gegevens, iedereen in de gelegenheid dient te stellen om de volgende gegevens te raadplegen:

 1. De naam van het verantwoordelijke bedrijf:
  Advanced Dental Diagnostics B.V.
 2. Directeur: 

  Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming:
  dhr. C.W.A. van den Kieboom - E-mail: info@addinternational.nl
 3. Adres van het verantwoordelijke bedrijf:
  Ambachtsweg 5
  6581 AX Malden
 4. Doel van de gegevensaanwinst, - verwerking of - gebruik:
  Voor alle gegevens die vanuit onze kant worden opgevraagd, zoals persoonlijke informatie, de naam van de praktijk, naam, adres of telefoonnummer, gelden de speciale richtlijnen, waarop u met de onderstaande tekst toestemming geeft. Ja, ik stem ermee in dat mijn gegevens voor customer care doeleinden, marktananalyses, en marketingdoeleinden gebruikt kunnen worden. Deze toestemming kan bij Advanced Dental Diagnostics B.V. te allen tijden herroepen worden.